En bra plats att verka på

Ca 20.000 m² med över 50 företag inom bland annat
vård, lätt industri, hantverk, friskvård och service

Företagsparken
Gula Gallerian